Skip to product information
1 of 3

The Vasa Saga - the Story of a Ship

The Vasa Saga - the Story of a Ship

Regular price €15,00 EUR
Regular price Sale price €15,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.

By Bertil Almqvist. Published by Bonnier Carlsen. 

Hardcover, 32 pages, Colour, 1999 (originally published in Swedish in 1965)

Sagan om Vasa är Hedenhösskaparen Bertil Almqvists klassiska askungesaga om regalskeppet Vasas uppgång och fall. Här finns byggnadsprocessen med, liksom avfärden, förlisningen, fåfänga bärgningsförsök och till slut den lyckade bärgningen. Alltsammans berättat med Almqvists personliga tonfall kompletterat av hans välkända och säregna illustrationer.

Detta är en nyutgåva av den engelska upplagan. Boken ges även ut på svenska och tyska.

GOOGLE TRANSLATE:

The saga of the Vasa is Hedenhös creator Bertil Almqvist's classic Cinderella tale about the rise and fall of the regal ship Vasa. Here the construction process is included, as well as the departure, the sinking, futile salvage attempts and finally the successful salvage. All told with Almqvist's personal tone complemented by his well-known and peculiar illustrations.

This is a new edition of the English edition. The book is also published in Swedish and German.

 

View full details